EXPECT-IT, s.r.o.
O firmě
Produkty
Podpora
Dotace
Kontakty

O firmě

Společnost EXPECT-IT, s.r.o. byla založena na jaře 2005 technicky zaměřenými zaměstnanci tehdy zaniklé společnosti Need, a.s., kteří se rozhodli pokračovat na poli informačních technologií. Společnost vznikla z akademického prostředí a i dnes se necháváme inspirovat nejnovějšími způsoby řešení, kterými vylepšujeme funkce našich produktů. Naši zaměstnanci se mohou chlubit špičkovou úrovní znalostí širokého spektra ICT oblastí.

Naše znalosti a zkušenosti v poskytování služeb nabízíme středně velkým podnikům, společnostem zajišťujícím rozsáhlé sítě metropolitního charakteru či mezinárodním korporacím. Věříme, že společně s našimi obchodními partnery i nadále udržíme vysokou úroveň služeb s odpovídajícími náklady.

Specializujeme se na

  • vývoj a prodej informačních systémů na míru, podporujících provoz a řízení služeb
  • podporu managementu služeb na všech úrovních řízení dle mezinárodních standardů (ITIL, ISO 20 000, ad.)
  • nástroje na správu sítí a ICT zařízení, software pro evidenci ICT zdrojů a dodržování licenční politiky (licenční čistota)
  • procesní konzultace a audity, analýzu stávající úrovně poskytovaných služeb a identifikaci možností jejich zlepšování
  • poskytování konzultací a auditní činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti

Naše informační systémy je možné provozovat na mnoha platformách a v různě komplikovaných podnikových či provozních strukturách a topologiích:

  • rozsáhlé datové sítě se stovkami aktivních prvků
  • databázové back-end servery a datová úložiště
  • internetové aplikační služby
  • podpora široké škály operačních systémů, protokolů a technologií (včetně analogových)
  • zajišťování běhu klíčových aplikací v bezvýpadkovém (HA) režimu

Pomáháme svým zákazníkům se zjednodušením a zautomatizováním každodenních činností, zpřehledněním financování ICT služeb, zajištění kybernetické bezpečnosti, dohledováním licenční politiky, zvýšením efektivity práce a zjednodušením její evidence prostřednictvím inovativních softwarových nástrojů.